Vad är Äventyrsgolf?

Äventyrsgolf är den perfekta blandningen mellan vanlig golf och minigolf och innehåller banor med olika teman, banor med eller utan byggnader, vattensystem, bunkrar, hinder och utsmyckningar.

Banorna påminner om vanliga, stora golfbanor, men med skillnaden att det är puttavstånd till alla hål.

Så spelar du Äventyrsgolf

 1. Varje spelare löser egen klubba och boll. Spelarna bör ha olika färg på bollen, så att man lättare särskiljer sina slag.
 2. Max 7 (sju) slag per bana.
 3. Alla spelare slår ut sitt första slag, där den spelare vars boll ligger närmast hål fortsätter att slå sitt andra slag. Skulle några bollar krocka ingår detta i spelet.
 4. Om bollen spelas ned i vatten eller av banan tas bollen upp på banan där den spelades ned/ut. Ett pliktslag räknas till i protokollet.
 5. Om bollen spelas ned i sandbunker eller i ruffgräs spelas bollen vidare därifrån och inget pliktslag räknas.
 6. Se spelinstruktionerna på hur varje bana spelas, där vissa banor har en lätt och en svår väg. Väljer man att spela den svåra vägen och man kommer igenom på den lätta, räknas ett pliktslag till i protokollet.
 7. Flaggorna ska alltid sitta kvar i hål.
 8. Vid spelets slut räknas antalet slag samman och den spelare med minst antal slag har vunnit.
 9. Banorna spelas i (de fl esta fall) i nummerföljd. Se efter vad som gäller på just den anläggning du spelar på.
 10. Det åligger förälder/ledare att instruera sina barn om faran med vattendammar, kanaler, höjdskillnader och rörliga föremål/hinder på anläggningen.
 11. Stå aldrig bakom den som slår.
 12. Banorna ska spelas med putter och minigolfboll.

Tröttnat på platta golfbanor?

Äventyrsgolf är en underhållande blandning av minigolf och vanlig golf.